Để đăng ký lắp đặt, sử dụng gói cước Combo Internet và truyền hình của VNPT Hải Phòng, Quý khách vui lòng liên hệ: